Административни услуги

 

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

изтегли>>


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

изтегли>>


Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

изтегли>>


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

изтегли информация >>

изтегли заявление>>


Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
изтегли>>


Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

изтегли>>


Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
изтегли информация >>

изтегли заявление>>


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

изтегли информация >>

изтегли заявление>>