НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

 

Целта на тази програма е подобряване на качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи.

През тази година училището беше одобрено за изграждане на Wi-Fi мрежа.

 

 

 

 

 

През учебната 2018/2019 година 20 ученика от специалности "Икономическа информатика" , "Електроенергетика", "Митническа и данъчна администрация" ще участват по проекта с цел подобряване на практическите умения, чрез работа в реална работна среда, подобряване на перспективите за успешна реализация на завършващите на пазара на труда.

 

За пвече информация и снимков материал: http://praktiki.mon.bg/upraktiki/