ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

 

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: "Саниране на учебен корпус на ПГ "Васил Димитров гр. Мадан"

Публична покана

Документи за участие

Решение за прекратяване