СПЕЦИАЛНОСТ : “МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ ”

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА – Машинният оператор изпълнява дейности, свързани с експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Той разчита работни чертежи на детайли, ползва технологична документация, съставя несложен технологичен режим. Подбира и подготвя за работа режещи и измервателни инструменти, настройва металорежещи машини. Изпълнява основни видове машиностроителни операции. Измерва и контролира точността на изработените повърхнини. Спазва изискванията за качество и безопасна работа.

  ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ
    Сфера на дейност – машиностроене, металообработване, металургия и други.
Организации, в които може да се реализира – в заводи за металорежещи машини, в производствени предприятия, цехове, сервизи, работни площадки и други.
Длъжности, които могат да се заемат: машинен оператор за метални изделия; стругар; фрезист; шлайфист; оператор на режещи инструменти и други.
  

  БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

    •  Математика
    • Физика
    • Български език и литература