"Благословен е този, който е намерил подходящата за него работа."

Томас Карлайл

 

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС

През учебната 2017/2018 година в професионална гимназия "Васил Димитров", град Мадан, ще се приемат момчета и момичета, завършили 8 клас, по следните специалности и професии:

"МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"(МДА);
"ДОБИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МИННИ ТЕХНОЛОГИИ ""(ДСМТ);
"ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА "(ПЕ
);
"МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ "(МЕ).

Пълният курс на обучение по предлаганите професии и специалности ІХ - ХІІ клас  дава възможност за:

• полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно обра­зование;

• полагане на държавни изпити за придобиване втора и/или трета степен на професионална квалификация.

Втора и трета степен на квалификация се придобиват след полагане на дър­жавни изпити по:

• теория на професията;

• практика на професията

 

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

През учебната 2017/2018 година в професионална гимназия "Васил Димитров", град Мадан, ще се приемат момчета и момичета, завършили 7 клас, по следните специалности и професии: