СПЕЦИАЛНОСТ: “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА – Икономист информатик извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката – въвеждане/извеждане на данни за финансовата и  счетоводната дейност на организацията, изготвяне на справи, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни. Икономист-информатикът използва специализирани ПП за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител.
Икономист информатик познава новите информационни технологии за комуникация и използва ресурсите на Интернет, проектира и реализират приложни компютърни програми, изготвя уеб-сайтове.

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ


Сфера на дейност – Приложна информатика.


Организации, в които може да се реализира – държавни и частни предприятия, управление на собствен бизнес,


Длъжности, които могат да се заемат:

Дизайнер web сайт, програмист
Оператор, въвеждане на данни
Банков служител, въвеждане на данни
Специалист с контролни функции и др.

 

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  • Информационни технологии
  • Математика

 

12