СПЕЦИАЛНОСТ: “ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

с разширено изучаване на английски език

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАВ обучението по тази специалност се придобиват знания и умения за цялостната организация на дейността на предприятието – маркетинг, персонал, финанси, производство.
Фирменият мениджър познава в детайли отрасъла, в който работи. Организира и планира дейността и маркетинговата стратегия на предприятието, анализира, предлага и взема решения. Участва при търговски преговори с настоящи и бъдещи партньори. Мениджърът подписва документи, анализира потребностите от наемане на персонал, участва в подбора и оценката на кадрите. Контролира спазването на вътрешно фирмения ред. Участва в управлението и анализа на финансово-икономическото състояние.
За ръководителя от голямо значение е владеенето на чужди езици, управлението на проекти, организационните способности и умения за оценка на рискове.
Мениджърът полза приложен софтуер и международни системи за информация.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ
Сфера на дейност – стопанско управление и администрация.
Организации, в които може да се реализира – държавни и частни организации и предприятия, организиране на собствен бизнес.
Длъжности, които могат да се заемат:
Ръководител в преработващата промишленост, търговията, услугите, строителството;
Позиции в държавни институции
Счетоводител и др.
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Математика
  2. Информационни технологии