ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ

на ученици в ПГ „Васил Димитров” гр. Мадан
след завършен VІІ клас, за учебната 2019-2020 г. съгласно:
Наредба № 10 от 01.09. 2016 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Вид дейност

Срок

1

Подаване документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016г.

от 03.07 до 05.07.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11. 07. 2019 г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класирането или подаване на заявление за участие във втори етап на класирането.

от 11.07 до 16.07.2019 г.вкл.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 18. 07. 2019 г.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

18.07 - 23. 07. 2019 г.

6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 23. 07. 2019 г. вкл.

7

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24.07 -25. 07. 2019г. вкл.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 29. 07. 2019 г.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07 -31. 07. 2019 г. вкл.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

    до 01. 08. 2019г.

11

ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.


до 10. 09. 2019 г.

12

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 13. 09. 2019 г. вкл.

 

Забележка:  
Ако местата се заемат след първия етап на класиране, няма да се провежда втори етап.