Бюджет 2023


Касов отчет за месец юни 2023

Баланс месец юни 2023

Касов отчет за месец март 2023

Баланс месец март 2023

Касов отчет за месец септември 2023

Баланс месец септември 2023


Бюджет 2022


Касов отчет за месец март 2022

Баланс месец март 2022

Касов отчет за юни 2022

Баланс месец юни 2022

Касов отчет за септември 2022

Баланс септември юни 2022

Касов отчет за месец декември 2022

Баланс декември 2022


Бюджет 2021


Касов отчет за месец декември 2021

Баланс месец декември 2021

Касов отчет за месец септември 2021

Баланс месец септември 2021

Касов отчет месец юни 2021

Баланс месец юни 2021

Касов отчет месец март 2021

Баланс месец март 2021г.


Бюджет 2020

Касов отчет месец март 2020

Баланс месец март 2020г.

Касов месец юни 2020

Баланс месец юни 2020

Касов месец септември 2020

Баланс месец септември 2020

Касов месец декември 2020

Баланс месец декември 2020