През 1960 се открива техникум по минно дело в град Мадан. От създаването си до днес училището подготвя достойни хора и квалифицирани кадри за минната промишленост, електроенергетиката, шивашката промишленост, компютърните науки, митническа и данъчна администрация, електроника и др.