с разширено изучаване на английски език

Професия: Минен техник

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности свързани с разкриване на рудни и въглищни находища, разработване по открит, подземен начин също и специални начини на добив на полезни изкопаеми например подводен добив. Изучаване на методи и технологии за добиване на полезни ресурси от земята, като въглища, руди и минерали. Въвеждане в проектирането и изграждането на инфраструктурни обекти като шахти, тунели и пътища. Основен е фокусът върху техниките за експлоатация на природните ресурси и създаване на инфраструктура, необходима за икономическото и социалното развитие на обществото. Предоставя множество възможности за развитие и кариерно напредване в областта на инженерството и строителството. Предлага разнообразни практически упражнения и проекти, които развиват ученическите умения в областта на добивните и строителните минни технологии.


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Математика
  2. Информационни технологии