с разширено изучаване на английски език

Това е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти.

Специалността дава знания за разработването на информационни системи за бизнес приложения, основани на авангардни софтуерни и хардуерни решения: системен анализ, средства и технологии за изграждане на фирмени Web сайтове,  решаване на бизнес задачи, администриране на клиент/сървър бази от данни и други.

Професионална реализация – могат да работят в IT компании, търговски фирми, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват  собствен бизнес.


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Информационни технологии
  2. Математика