Документи

Графици

График СФО сесия януари


Изпитни програми

Общообразователна подготовка

Български език и литература 8 клас

Български език и литература 9 клас

Български език и литература 10 клас

Български език и литература 11 клас

Български език и литература 12 клас


Отраслова и специфична професионална подготовка

Специалност “ Електроенергетика“