Клуб „НА ТИ с ИТ“ представи реализираните си проекти

¨Създаден календар

¨Създадена обява

¨Създаден електронен фотоалбум на класа

¨Портфолио на училището

¨Презентация за дигиталната сигурност


Реализирахме една дългогодишна идея – Кът на патрона на училището Васил Димитров


Информация за осъществяване на обучение в електронна среда

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед № РД-0152/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването. Срокът на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България е удължен от МЗ от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. Считано от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допускат присъствени учебни занятия за учениците от 8. до 12. клас при спазване на следния график:

От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено обучение на учениците от VIII a, VIII б, XII а и XII б клас

От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено обучение за учениците от X а, X б, XI а и XI б клас

От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено обучение за учениците IX а, IX б, XII а и XII б клас

Благодаря за разбирането и съдействието на всички!!!


ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID- 19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНАВидеоразходка на училището създадена по проект „Образование за утрешния ден“ от клуб „Дигитално училище“ с ръководител Е. Иванова