ПОВОД ЗА ГОРДОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ“- МАДАН

12 отбора от 8 професионални гимназии взеха участие в регионалния кръг на състезанието по приложна електроника „Мога и зная как“, на което Технически университет-София , филиал Пловдив традиционно е домакин. Разпределени в две възрастови групи, състезателите решаваха тест от 20 въпроса, а след това трябваше да се справят с монтаж на платка по дадена схема, с допълнителен подбор на електронни компоненти. Победител в първа възрастова група 9-10 клас са учениците от 9 б клас , специалност „Промишлена електроника“ – Едис Палазлиев който взе второ индивидуално място и Денис Ашков отборно второ място . Във втора възрастова група 11-12 клас , учениците от 11 а клас , специалност „Компютърна техника и технологии“ – Аксел Бюлюк и Лора Рускова се класираха на пето място Надпреварата „Мога и зная как “ е част от официалния състезателен календар на Министерството на образованието и науката. Резултатите важат и при кандидатстването в Технически университет-София, филиал Пловдив.Учениците представиха достойно училището ни и грабнаха купата. Поздравления за децата и техния преподавател инж. Лиляна Манева!С пожелание за още бъдещи успехи!

През тази учебна година училището участва и в проект “ Ученически практики – 2″

Дейност 1 – Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

В проекта са включени общо 23 ученици от 11 клас от следните специалности:


Компютърна техника и технологии 11 А клас – 13 ученици

Практика в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ на учениците от 11а клас от ПГ „Васил Димитров“ гр. Мадан в „Бето холдинг“ ЕООД гр. Мадан специалност „Компютърна техника и технологии“


Добивни и строителни минни технологии 11 Б клас – 10 ученици


Клуб „НА ТИ с ИТ“ представи реализираните си проекти

¨Създаден календар

¨Създадена обява

¨Създаден електронен фотоалбум на класа

¨Портфолио на училището

¨Презентация за дигиталната сигурност


Реализирахме една дългогодишна идея – Кът на патрона на училището Васил ДимитровВидеоразходка на училището създадена по проект „Образование за утрешния ден“ от клуб „Дигитално училище“ с ръководител Е. Иванова