ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 12 КЛАС


  • ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

  • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по ТЕОРИЯ на професията – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

  • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по ПРАКТИКА на професията-21, 22 и 23 май 2024 г., начало 08,30 ч.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ :

  • Професия „Минен техник“ – 21.05.2024г. начало 08,30 ч. кабинет 36
  • Професия „Техник на компютърни системи“ – 21.05.2024г. начало 08,30 ч.  в кабинет 8