с разширено изучаване на английски език

Професия: Електротехник

Основни дейности – Електротехникът извършва измерване на електрически и неелектрически величини. Проследява електрически вериги и електрически схеми. Взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването. Извършва шлосерски и електромонтажни дейности. Прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти, ръководи екип.

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

  • да отстраняват повреди в електрическите и механичните части на електрическите машини и апарати;
  • да реализират съответни технологични операции при проектирането и сглобяването на електрически машини;
  • да разчитат и изработват чертежи, техническа и технологическа документация;
  • да познават и прилагат методите за лабораторни изпитвания в електропромишлеността;
  • да използват компютърни системи и софтуерни програми при изготвянето на техническа документация.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  • Математика
  • Физика и астрономия