Общообразователна подготовка

ПредметиПреподаватели
Български език и литератураСъбка Атанасова
Шерифе Митева
Снежана Райчева
Английски езикСоня Христова
Шерифе Митева
Немски езикЮлия Кокарова
МатематикаМиглена Кисьова
Информатика,
Информационни технологии
Емилия Иванова
Мирослав Беличев
История и цивилизацияСнежана Райчева
География и икономика,Свят и личност, ФилософияРосен Чивилиев
Химия и ООС,Биология и здравно образованиеЕлена Топалова
Физическо възпитание и спортВасил Коджебашев
Мирослав Беличев

Специалности

Счетоводство и данъциМилена Филипова
инж. Нонка Кадиева
Икономическа информатикаЕмилия Иванова
Мирослав Беличев
Електроника и енергетикаинж. Нонка Кадиева
инж.Руско Кадиев
Електроника и автоматизацияЛиляна Манева
Минни и добивни строителни технологииВеска Павлова
Албен Низамов
Сергей Кралев