Европейски проекти

По проекта са сформирани групи от г-жа Миглена Кисьова по математика и от инж. Златко Касабов по професионална подготовка.


По „Дейност 6“ на проекта за учебната 2020/2021година са сформирани два клуба:

1. Дигитално училище с ръководител Емилия Иванова – 14 ученика

2. Цифрова фотография с Photoshop с ръководител Мирослав Беличев – 15 ученика


Клуб „НА ТИ с ИТ“ представи реализираните си проекти

¨Създаден календар

¨Създадена обява

¨Създаден електронен фотоалбум на класа

¨Портфолио на училището

¨Презентация за дигиталната сигурностИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ В ПГ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ”
През настоящата учебна година в училището ни са сформирани следните клубове към проект „Подкрепа за успех”:

  • „Млад иновативен предприемач” с ръководител инж. Нонка Кадиева
  • „Забавно и интересно счетоводство” с ръководител Милена Филипова
  • „Математиката лесна и интересна” с ръководител Миглена Кисьова
  • „Електротехника за всички” с ръководител инж. Нонка Кадиева
  • „Електрически измервания” с ръководител инж. Руско Кадиев
  • „Спортен свят” с ръководител Васил Коджебашев
  • „Информационни технологии” с ръководител Мирослав Беличев
  • „Български език и литература” с ръководител Снежана Райчева
  • „Биология и здравно образование” с ръководител Елена Топалова
  • „Английски език” с ръководител Соня Христова

УЧАСТИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ ПГ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ“- МАДАН
В ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

Всичко започва в началото на учебната 2017/2018 година по инициатива на директора на ПГТТ „Христо Ботев“- Смолян, госпожа Мария Жайгарова, която прави предложение на още две професионални гимназии да се включат в проекта- в това число са ПГ „Васил Димитров“- Мадан и СПГТС „Никола Й. Вапцаров“- Смолян. В края на същата учебна година става ясно, че трите училища са одобрени и ще участват.

Учителите от ПГ „Васил Димитров“- Мадан са 10, от които учителите по професионална подготовка инж. Руско Кадиев, инж. Нонка Кадиева, инж. Веска Павлова, Милена Филипова и Шерифе Митева, която е учител по английски език и преводач на групата в Германия, учителите  по професионална подготовка инж. Сергей Кралев и Лиляна Манева посещават Италия и учителите  по професионална подготовка Емилия Иванова, Мирослав Беличев и Десислава Хаджиева посещават Испания. Целта на посещенията е обмен на опит и добри практики, както и запознаване на българските учители с дуалната система на обучение в посетените държави, където професионално ориентираното обучение е с по-голяма тежест, защото пазарът на труда се нуждае от тесни специалисти.  Дуалното обучение се осъществява съвместно с фирми, в които обучаващите се работят и получават заплата, като същевременно придобиват практически опит по време на обучението си в училище или център за обучение.
В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което пък позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане.

След приключване на проекта, учителите отбелязват повишена мотивация за израстване в професионален план и умения за подобряване качеството на образование.


Училищни проекти

Проект по история и цивилизация с ръководител г- жа Милка Терзиева

Учене в толерантност


Ученическо творчество