СПЕЦИАЛНОСТ :  „ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА”

без разширено изучаване на английски език

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА – Техникът на електронна техника разчита и изработва техническа документация, работи с измервателна апаратура и различни видове ръчни инструменти, извършва механичен и електрически монтаж и демонтаж на електронни изделия, познава устройството и принципа на действие на различните електронни устройства и анализира причините за отклонение на параметрите и характеристиките от каталожните данни на даденото изделие. Техникът на електронна техника открива и отстранява дефектирал електронен елемент  или възел, взима решения за избор на аналози. Той умее самостоятелно да проектира технологична последователност за изработване на малки интегрални схеми, използва компютърна техника и специализирани програмни продукти, познава и използва методите за търсене на информация в справочната каталожна литература и чрез ресурсите на Интернет.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ
Сфера на дейност- Фирми и предприятия от сектор електронна техника
Организации, в които може да се реализира – дружества с предметна дейност:
поддръжка и ремонт на електронни изделия;
поддръжка и експлоатация на промишлени електронни устройства;
производство на електронни изделия;
търговия с електронни изделия.


Длъжности, които могат да се заемат:
Електротехник, електронна апаратура
Електрончик
Техник, микроелектроника
Техник, електронно производствено оборудване
Механик, поддържащ електронна апаратура
Продавач-консултанти на електронни изделия и др.


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Физика и астрономия
  2. Математика
  3. Информационни технологии