СПЕЦИАЛНОСТ :  „Електрообзавеждане на производството

с разширено изучаване на английски език


Специалността Електрообзавеждане на производството дава възможност за придобиване на знания, практически и личностни умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, присъединяване към захранването, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и др. видове електрически инсталации в сгради. Професията е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели. След завършване обучаемият ще може: 

1.свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгърнати схеми на техническата документация; 
2. да изпълнява електромонтажни дейности; 
3. да си служи с контролно – измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия; 
4.да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми; 
5.да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение; 
6.да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог. 

Срокът на обучение  по специалността  е 5 години  след VІІ клас.


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

  1. Физика и астрономия
  2. Математика