ДИРЕКТОР : д-р Христо Каменов

e- mail: hristo.kamenov@pgmadan.org

Образование:
І специалност: Български език и английски език – ПУ „Паисий Хилендарски“
ІІ специалност: Управление на образованието – ВУ “ Св. св. Кирил и Методий“
ІІI специалност: Гражданско образование и философия – ПУ „Паисий Хилендарски“


Други квалификации:
1. Доктор „Теория на възпитанието и дидактика“
2. I ПКС
3. Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност.
4. Контрол, инспектиране и документиране на процесите в управлението на образователна институция.
5. Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни в училищата и детските градини и други.


ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ: инж. Руско Кадиев

е-mail: rusko.kadiev@pgmadan.org

Образование: Автоматизация на производството в миннодобивната промишленост, квалификация: Инженер по автоматизация на производството – МГУ „Свети Иван Рилски “ – София

Други квалификации:

1.Инженерна педагогика.
2. Дейности по безопасност и здраве в училище.
3. Засилване на връзката на ПО с реалния бизнес.
4. Технология на създаване на дидактически тестове и други.