Самостоятелна форма на обучение – сесия януари 2021 година

Заповед за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение